Teljes 10. osztály

11.500 Ft

 

Egyenletek

   • Egyenletek 1.
   • Egyenletek 2.
   • Egyenletek 3.
   • Törtegyütthatós egyenletek 1.
   • Törtegyütthatós egyenletek 2.
   • Törtegyütthatós egyenletek 3.
   • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel
   • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 1.
   • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 2.
   • Számok helyiértéke
   • Fizikai számítások
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 1.
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 2.
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 3.

Másodfokú egyenletek

   • Másodfokú egyenlet megoldóképlete
   • Gyökök és együtthatók közötti összefüggés
   • Vegyes feladatok 1.
   • Vegyes feladatok 2.
   • Paraméteres másodfokú egyenlet 1.
   • Paraméteres másodfokú egyenlet 2.
   • Paraméteres másodfokú egyenlet 3.
   • Algebrai törtek egyszerűsítése 1.
   • Algebrai törtek egyszerűsítése 2.
   • Paraméteres feladatok 1.
   • Paraméteres feladatok 2.
   • Másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 1.
   • Másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 2.
   • Másodfokú egyenletek grafikus megoldása

Másodfokú egyenletek, szöveges feladatok

   • Számokkal és számjegyekkel kapcsolatos feladatok
   • Síkidomok oldalaival kapcsolatos feladatok 1.
   • Síkidomok oldalaival kapcsolatos feladatok 2.
   • Tört nevezőjével és számlálójával kapcsolatos feladatok
   • Kerülettel, területtel kapcsolatos feladatok
   • Két szám összegével kapcsolatos feladatok
   • Út, idő, sebességgel kapcsolatos feladatok
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
   • Adott idő alatt megtett munkával kapcsolatos feladatok
   • Síkidomok oldalaival kapcsolatos feladatok
   • Kétjegyű szám számjegyeivel kapcsolatos feladatok
   • Két szám négyzetének összegével kapcsolatos feladatok

Racionális kitevőjű hatványok, gyökvonás

   • A négyzetgyökvonás azonosságai 1.
   • A négyzetgyökvonás azonosságai 2.
   • A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása: bevitel a gyökjel alá
   • Kiemelés a négyzetgyökjel alól
   • Tört nevezőjének gyöktelenítése 1.
   • Tört nevezőjének gyöktelenítése 2.
   • Számok n-edik gyöke
   • Az n-edik gyökvonás azonosságai
   • Bevitel a gyökjel alá, Kiemelés a gyökjel alól
   • Nevező gyöktelenítése, Gyöknek a gyöke

Hasonlóság, egybevágóság

  • Középponti és kerületi szögek 1.
  • Középponti és kerületi szögek 2.
  • Vegyes feladatok
  • Húrnégyszögek
  • Háromszögek hasonlóságának alapesetei 1.
  • Háromszögek hasonlóságának alapesetei 2.
  • Vegyes feladatok
  • Magasságtétel, befogótétel alkalmazása
  • Vegyes feladatok 1.
  • Vegyes feladatok 2.
  • Vegyes feladatok 3.
  • Hasonló síkidomok kerülete, területe
  • Hasonló testek térfogata
  • Szögfelezőtétel
  • Párhuzamos szelők tétele
  • Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele
Kategória: