Teljes 12. osztály

16.500 Ft

Algebra

   • Polinomok, Helyettesítési érték meghatározása
   • Szorzattá alakítás kiemeléssel, Algebrai kifejezések szorzása
   • Nevezetes azonosságok 1.
   • Nevezetes azonosságok 2.
   • Nevezetes azonosságok 3.
   • Nevezetes azonosságok 4.
   • Műveletek algebrai törtekkel 1.
   • Műveletek algebrai törtekkel 2.
   • Műveletek algebrai törtekkel 3.
   • Műveletek algebrai törtekkel 4.
   • Műveletek algebrai törtekkel 5.
   • Műveletek algebrai törtekkel 6.

Egyenletek

   • Egyenletek 1.
   • Egyenletek 2.
   • Egyenletek 3.
   • Törtegyütthatós egyenletek 1.
   • Törtegyütthatós egyenletek 2.
   • Törtegyütthatós egyenletek 3.
   • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel
   • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 1.
   • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 2.
   • Számok helyiértéke
   • Fizikai számítások
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 1.
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 2.
   • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 3.

Függvények

   • Egyenes arányosság, lineáris függvény 1.
   • Egyenes arányosság, lineáris függvény 2.
   • Lineáris függvény transzformációk
   • Lineáris függvény zérushelyek
   • Lineáris függvény monotonitás 1.
   • Lineáris függvény monotonitás 2.
   • Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása
   • Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása
   • Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 1.
   • Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 2.
   • Abszolútérték függvény
   • Abszolútérték függvény transzformációk 1.
   • Abszolútérték függvény transzformációk 2.
   • Másodfokú függvény
   • Másodfokú függvény transzformációk
   • Négyzetgyök függvény
   • A fordított arányosság függvénye
   • Egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény

Sorozatok

   • A számtani sorozat elemeinek meghatározása 1.
   • A számtani sorozat elemeinek meghatározása 2.
   • A számtani sorozat első n tagjának összege 1.
   • A számtani sorozat első n tagjának összege 2.
   • A mértani sorozat elemeinek meghatározása 1.
   • A mértani sorozat elemeinek meghatározása 2.
   • A mértani sorozat első n tagjának összege 1.
   • A mértani sorozat első n tagjának összege 2.
   • Vegyes feladatok 1.
   • Vegyes feladatok 2.
   • Vegyes feladatok 3.
   • Vegyes feladatok 4.
   • Szöveges feladatok 1.
   • Szöveges feladatok 2.

Térgeometria

   • Kocka, téglatest felszíne, térfogata
   • Hasábok felszíne, térfogata 1.
   • Hasábok felszíne, térfogata 2.
   • Hengerszerű testek felszíne, térfogata
   • Gúlák felszíne, térfogata 1.
   • Gúlák felszíne, térfogata 2.
   • Gúlák felszíne, térfogata 3.
   • Gúlák felszíne, térfogata 4.
   • Kúpszerű testek felszíne, térfogata
   • Csonka gúlák felszíne, térfogata
   • Csonkakúpok felszíne, térfogata 1.
   • Csonkakúpok felszíne, térfogata 2.

Valószínűségszámítás

   • Műveletek eseményekkel
   • Klasszikus valószínűségi mezők
   • Összeszámlálási feladatok
   • Kombinációk
   • Permutációk
   • Variációk, ismétléses variációk
   • Vegyes feladatok 1.
   • Vegyes feladatok 2.
   • Vegyes feladatok 3.
   • Vegyes feladatok 4.

Trigonometria, szögfüggvények

   • Hegyesszögek szinusza, koszinusza
   • Hegyesszögek tangense, kotangense
   • Szinusztétel 1.
   • Szinusztétel 2.
   • A szinusztétel geometriai alakja
   • Szinusztétellel kapcsolatos feladatok
   • Koszinusztétel 1.
   • Koszinusztétel 2.
   • Vegyes feladatok szinusz- és koszinusztételre 1.
   • Vegyes feladatok szinusz- és koszinusztételre 2.
   • Területszámítás szögfüggvényekkel 1.
   • Területszámítás szögfüggvényekkel 2.
   • Vegyes feladatok 1.
   • Vegyes feladatok 2.

Exponenciális, logaritmikus egyenletek

   • Exponenciális egyenletek 1.
   • Exponenciális egyenletek 2.
   • Exponenciális egyenletek 3.
   • Logaritmikus egyenletek 1.
   • Logaritmikus egyenletek 2.
   • Logaritmikus egyenletek 3.
   • Exponenciális egyenletrendszerek 1.
   • Exponenciális egyenletrendszerek 2.
   • Logaritmikus egyenletrendszerek
   • Exponenciális egyenlőtlenségek 1.
   • Exponenciális egyenlőtlenségek 2.
   • Logaritmikus egyenlőtlenségek

Koordináta geometria 1. rész

   • Vektorok összeadása, kivonása
   • Két pont távolsága
   • Szakasz felezőpontjának koordinátái 1.
   • Szakasz felezőpontjának koordinátái 2.
   • Szakasz harmadolópontjának koordinátái
   • A háromszög súlypontjának koordinátái
   • Szakaszt m:n arányban osztó pont koordinátái 1.
   • Szakaszt m:n arányban osztó pont koordinátái 2.
   • Egyenes irányvektora, normálvektora, iránytangense, irányszöge
   • Egyenesek párhuzamossága, merőlegessége
   • Adott normálvektorú adott ponton átmenő egyenes egyenlete
   • Felezőmerőleges egyenlete
   • Magasságvonal egyenlete
   • Két ponton átmenő egyenes egyenlete
   • Háromszög köré írt kör középpontjának koordinátái
   • Pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága
   • A háromszög területe
   • Két egyenes hajlásszöge

Koordináta geometria 2. rész

   • A kör egyenlete
   • A kör középpontjának koordinátái, a kör sugara
   • Koncentrikus körök
   • Három ponton átmenő kör egyenlete
   • A kör és az egyenes közös pontjainak koordinátái 1.
   • A kör és az egyenes közös pontjainak koordinátái 2.
   • Körből egyenes által kimetszett húr hossza
   • A kör érintőjének meghatározása
   • Adott pontból a körhöz húzott érintők egyenlete
   • Körök közös külső érintőinek egyenlete
   • Adott egyenletű kör adott ponton átmenő érintőinek egyenlete
   • Körök közös belső érintőinek egyenlete
   • Adott pontból a körhöz húzott érintőszakaszok hossza
   • A parabola egyenlete 1.
   • A parabola egyenlete 2.
   • A parabola fókuszának koordinátái, paramétere, vezéregyenesének egyenlete 1.
   • A parabola fókuszának koordinátái, paramétere, vezéregyenesének egyenlete 2.
   • A parabola fókuszának koordinátái, paramétere, vezéregyenesének egyenlete 3.

Integrálszámítás

   • Határozatlan integrál, Integrálási szabályok 1.
   • Határozatlan integrál, Integrálási szabályok 2.
   • Vegyes feladatok 1.
   • Vegyes feladatok 2.
   • Vegyes feladatok 3.
   • Vegyes feladatok 4.
   • Vegyes feladatok 5.
   • Határozott integrál, Newton-Leibniz-tétel
   • Határozott integrál 1.
   • Határozott integrál 2.
   • Területszámítás integrál segítségével
   • Görbék által határolt síkidom területe
Kategória: