Teljes 9. osztály

14.950 Ft

Algebra

 • Polinomok, Helyettesítési érték meghatározása
 • Szorzattá alakítás kiemeléssel, Algebrai kifejezések szorzása
 • Nevezetes azonosságok 1.
 • Nevezetes azonosságok 2.
 • Nevezetes azonosságok 3.
 • Nevezetes azonosságok 4.
 • Műveletek algebrai törtekkel 1.
 • Műveletek algebrai törtekkel 2.
 • Műveletek algebrai törtekkel 3.
 • Műveletek algebrai törtekkel 4.
 • Műveletek algebrai törtekkel 5.
 • Műveletek algebrai törtekkel 6.

Egyenletek

 • Egyenletek 1.
 • Egyenletek 2.
 • Egyenletek 3.
 • Törtegyütthatós egyenletek 1.
 • Törtegyütthatós egyenletek 2.
 • Törtegyütthatós egyenletek 3.
 • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 1.
 • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 2.
 • Számok helyiértéke
 • Fizikai számítások
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 1.
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 2.
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 3.

Számelmélet

 • Oszthatósági szabályok: 2-vel 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8-cal, 9-cel 1.
 • Oszthatósági szabályok: 2-vel 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8-cal, 9-cel 2.
 • Számelmélet alaptétele: prímszámok szorzata. Összes osztók száma.
 • Legnagyobb közös osztó 1.
 • Legnagyobb közös osztó 2.
 • Legkisebb közös többszörös 1.
 • Legkisebb közös többszörös 2.
 • Számrendszerek

Szöveges feladatok

 • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 1.
 • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 2.
 • Számok helyiértéke
 • Út, idő, sebesség 1.
 • Út, idő, sebesség 2.
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 1.
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 2.
 • Szöveges feladatok megoldása egyenlőtlenséggel 1.
 • Szöveges feladatok megoldása egyenlőtlenséggel 2.
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
 • Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel
 • Keveréses feladatok
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
 • Keveréses feladatok
 • Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

Háromszögek, négyszögek, sokszögek

 • Háromszög belső és külső szögeinek meghatározása 1.
 • Háromszög belső és külső szögeinek meghatározása 2.
 • Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között
 • Pitagorasz-tétel
 • A háromszög súlyvonala, súlypontja. Középvonal. 1.
 • A háromszög súlyvonala, súlypontja. Középvonal. 2.
 • Négyszögek belső és külső szögei
 • Sokszög átlóinak száma, belső szögek összege
 • A háromszög köré írt kör
 • A háromszög bírt köre
 • Thalész-tétel
 • Külső pontból körhöz húzott érintőszakaszok

Hegyesszögek sin, cos, tg, ctg

 • Hegyesszögek szinusza, koszinusza 1.
 • Hegyesszögek szinusza, koszinusza 2.
 • Vegyes feladatok 1.
 • Vegyes feladatok 2.
 • Hegyesszögek tangense, kotangense 1.
 • Hegyesszögek tangense, kotangense 2.
 • Vektorok 1.
 • Vektorok 2.
 • Vektorok összeadása, kivonása
 • Vektorok szorzása skalárral
 • Vegyes feladatok 1.
 • Vegyes feladatok 2.

Függvények

 • Egyenes arányosság, lineáris függvény 1.
 • Egyenes arányosság, lineáris függvény 2.
 • Lineáris függvény transzformációk
 • Lineáris függvény zérushelyek
 • Lineáris függvény monotonitás 1.
 • Lineáris függvény monotonitás 2.
 • Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása
 • Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása
 • Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 1.
 • Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 2.
 • Abszolútérték függvény
 • Abszolútérték függvény transzformációk 1.
 • Abszolútérték függvény transzformációk 2.
 • Másodfokú függvény
 • Másodfokú függvény transzformációk
 • Négyzetgyök függvény
 • A fordított arányosság függvénye
 • Egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény
Kategória: